Ano ang mga tulang-bayan?


Tanong: Ano ang mga tulang-bayan?

Sagot: Maraming klase ng tulang-bayan. May maikli, may mahaba. Pinakamaiikli ang mga tulang-bayan na binubuo ng dalawang linya o taludtod na magkatugma, tulad ng mga bugtong at salawikain.

Ano ang mga pamamaraan ng pagkukuwento?


Ano ang mga pamamaraan ng pagkukuwento?

Iba’t-ibang pamamaraan ng pagkukuwento. Maaari kayong gumamit ng libro at mga kasangkapang pangkuwentuhan. Tingnan ninyo ang mga ito:

Pagkukuwento ng may libro
- Basahin ninyo nang malakas ang kuwento mula sa libro. Kailangang nakaharap sa mga bata ang mga pahinnag binabasa ninyo. Huwag kalimutang tingnan ang mga bata habang nagbabasa.

Pagkukuwento nang walang libro
- Isalaysay ang kuwento nang hindi umaasa sa libro. Sa pamamaraang ito, magagamit ninyong mabuti ang inyong mukha’t katawan sa paglalarawan ng mga pangyayari sa kuwento.

Mga Kasangkapang pangkuwentuhan
- Maaring gumamit ng mga papel, cut-out origami, diorama, pisara, at iba pa sa pagkukuwento. 

Ano ang mahusay na pagkukuwento?


Upang malaman kung ano ang mahusay na pagkukuwento narito po ang kasagutan.

Sagot: Bilang tagapagkuwento, may malaking responsibilidad ang mga magulang sa pagbibigay ng halagahan at aral sa mga anak na kukuwentuhan. Dapat na maayos ang inyong pagkkuwento upang maging epektibo ang inyong layuning bigyan sila ng aral gayundin ng aliw.

Ano ang tauhan sa isang kuwento?


Tanong: Ano ang tauhan sa isang kuwento? 

Sagot: Ang tauhan ang siyang kumikilos sa kuwento. Siya ang gumagawa ng mga desisyon na nagpapatakbo sa salaysay. Ang tauhan ay maaaring tao (bata o matanda, babae o lalaki, mula sa totoong daigdig o lugar na likhang-isip lamang), hayop, (gaya ng nina Pagot at Matsing), halaman (mga nagsasalitang puno, gulay, o bulaklak) o mga bagay (lumilipad na aklat, nagsasayat na kutsara at tinidor, mga larawang nabubuhay pagsapit ng takdang oras). Tao man o hindi ang tauhan, sila ay kailangang magkaroon ng mga katangiang pantao. Ibig sabihin, may kakayahang ipahayag ang niloloob, nakapagdedesisyon, nakakikilos, at may damdamin.

Ano ang Kuwentong Bayan?

Ang kuwentong bayan ay nagsasalaysay ng buhay, pag-ibig, at pakikisapalaran ng tauhan sa isang di-kapani-paniwalang sitwasyon at lugar.